Log in

We wijzen u graag op het volgende:

Security

Deze applicatie is ontwikkeld vanuit “Privacy by design” en voldoet daarmee aan de nieuwe AVG (25 mei 2018).

In de WBSO Online Portal worden alleen persoonsgegevens van betrokkenen bij subsidies ingevoerd opgeslagen. Afhankelijk van de gebruikersrol en de ingevoerde gegevens verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van de betrokkenen: Naam, Functie, Telefoonnummer, E - mailadres, Geslacht, BSN, Gebruikersnaam, Wachtwoord, IP - adres, Prognose WBSO uren en Gerealiseerde WBSO uren.

In onze standaard verwerkingsovereenkomst wordt gewaarborgd dat deze gegevens voor geen ander doel dan voor subsidie doeleinden worden gebruikt door ons en dat de applicatie voldoet aan hoge normen van Security.